Prezentare GAL

In urma sesiunii de selectie a Grupurilor de Actiune Locala din 2011, comunele Ganeasa (Ilfov), Sinesti, Movilita, Cosereni, Boanesti, Barcanesti, Axintele, Manasia, Garbovi, Ion Roata, Alexeni,  Valea Macrisului, Barbulesti ( Ialomita) a primit Decizia de Autorizare nr. 61991/2011 in vederea desfașurarii activitatilor specifice implementarii masurilor 41, 421 si 431.2 din cadrul PNDR – perioada de finantare 2007-2013, iar in data de 15 februarie 2012 a semnat cu APDRP contractul de finantare C4312011032399113.

In perioada de programare 2007-2013, Asociatia Ialomita VEST a implementat Strategia de Dezvoltare Locala in procent de 99,5 %,  avand beneficiari atat din mediul privat cat și din cadrul partenerilor publici. Pentru atingerea obiectivelor propuse și a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, Grupul de Actiune Locala IALOMITA VEST a desfașurat pe parcursul anilor 2012 – 2015 activitati permanente de promovare a oportunitatilor de finantare constand in intalniri de informare și promovare, precum și actiuni tip caravana in toate localitatile componente. Activitatile realizate au condus, in timp, la conștientizarea oportunitatilor LEADER, la creșterea interesului beneficiarilor fata de accesarea fondurilor europene nerambursabile, un numar de 7 localitati albe care nu au beneficiat de un altfel de sprijin dorind sa participe in noul Parteneriat GAL NAPARIS.

Abordarea teritoriului GAL NAPARIS prin domeniile de actiune LEADER  a devenit o prioritate,  Partenerii dorind continuarea masurilor implementate in perioada 2010-2015  in perioada de programare 2014-2020. Noua structura a Parteneriatului a fost constituita  in urma consimtamantului celor 22 parteneri publici si privati, semnatari ai  noului acord de parteneriat.  Parteneriatul  GAL NAPARIS  se intinde pe  teritoriul a 22 de localitati in perioada de programarea 2014-2020, teritoriu care cuprinde 21 unitati administrativ teritoriale din judetul Ialomita,  respectiv orasul Fierbinti-Targ,  comunele Sinesti, Dridu, Adancata, Maia, Radulesti, Moldoveni, Cosereni, Movilita, Rosiori, Dragoesti, Boranesti, Barcanesti, Axintele, Garbovi, Valea Macrisului, Ion Roata, Ciocarlia, Armasesti, Barbulesti si comuna Gradistea din judetul Ilfov. Cu o populatie de 64.609 de  locuitori la data recensamantului din 2011, cu o suprafata de  1037,63 Kmp și respectiv o densitate a populatiei de 62,26  loc/kmp, teritoriul GAL NAPARIS  are un caracter omogen din punct de vedere geografic, istoric, demografic, economic, social și cultural.

Evolutia demografica, socio –economica a teritoriului GAL NAPARIS, aduce in prim plan probleme carora viitoarea Strategie de Dezvoltare Locala va trebui sa le raspunda. Indicele dezvoltarii umane locale in 20  din cele 22 unitati administrativ teritoriale din cadrul teritoriului este sub nivelul de 55 % ( exceptie fac localitatile Manasia si Fierbinti-Targ). Populatia in scadere a teritoriului, adancirea clivajului intre rural si urban și intre regiunile de dezvoltare ale Romaniei, migratia fortei de munca catre alte zone mai dezvoltate economic din Romania sau catre alte tari din Uniunea Europeana, accesul deficitar la serviciile publice de educatie, sanatate și cultura, au condus atat la scaderea atractivitatii economice și sociale ale teritoriului cat  și la diminuarea șanselor de redresare economica și sociala a acestuia. In acest context,  nevoia de dezvoltare intr-o maniera integrata și inovativa a problematicilor de importanta locala, de dezvoltare echilibrata a comunitatilor locale , constituie oportunitati carora  LEADER le poate raspunde prin domeniile de actiune identificate la nivel local: diversificarea activitatilor economice non-agricole și incurajarea micilor intreprinzatori; crearea, imbunatatirea și diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica locala la scara mica și a serviciilor de baza; creșterea atractivitatii zonelor LEADER și diminuarea migratiei populatiei, in special a tinerilor; imbunatatirea incluziunii sociale inclusiv in ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural.

Au fost identificate obiectivele, ce  corespund obiectivelor generale ale PAC mentionate la art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013 și cu cele ale PNDR 2014-2020, : i) Favorizarea competitivitatii agriculturii prin incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale si promovarea organizarii lantului alimentar , inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura , acoperind nevoia resimtita la nivelul teritoriului de incurajare a fermelor mici si medii, cu o productivitate scazuta, sa ajute sectorul agricol sa raspunda la provocari, in special cresterea competitivitatii intr-o abordare globala de piata, sa incurajeze inovarea si performanta de mediu in agricultura pentru tinerii fermieri. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale, prioritate sprijinita prin actiunile de cooperare,  raspunde si obiectivului iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca, demonstrandu-se astfel caracterul integrat al SDL. Indeplinirea obiectivelor specifice se va realiza prin 2 prioritati detaliate in cadrul CAP. IV și V, prioritati care au stat la baza proiectarii celor 9 masuri cu alocarile financiare detaliate in Anexa 4. Proiectarea masurilor conduc la atingerea prioritatilor, a domeniilor de interventie ce fac obiectul tipurilor de investitii finantate și a obiectivelor transversale ale PAC 2014-2020.

Necesitatea solutionarii problemelor identificate in teritoriu, dar și a conectarii și integrarii in comunitatea europeana LEADER  a condus la intentia Asociatiei GAL NAPARIS de a aplica și/sau participa la proiecte și actiuni de cooperare interteritoriala sau transnationala, in parteneriat cu alte GAL-uri din tara sau din afara tarii.  Vor fi depuse proiecte prin sub-masura 19.3. „Pregatirea și implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala”. Cooperarea este o actiune ce poate contribui atat complementar cat şi sinergic la implementarea SDL.

Avand la baza experienta din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, finantarea masurilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificitatii locale este relevanta pentru a mentine caracterul inovator al abordarii LEADER. Totodata, urmarind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR, programul LEADER, presupune dezvoltarea comunitatilor locale intr-o maniera specifica, adaptata nevoilor și prioritatilor acestora.

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordarii LEADER. Prin urmare, LEADER va incuraja proiectele inovative ce sunt in acord cu obiectivele din Reg.(EU) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locala ale comunitatii.

Strategia de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL NAPARIS a fost elaborata pe baza unei abordari de jos in sus, pe baza experientei acumulate și a viziunii stabilite in consens de catre parteneri . Activitatile LEADER propuse corespund diferitelor tipuri de activitati prevazute de Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de activitatile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii saraciei și contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei și discriminarii din Acordul de Parteneriat al Romaniei.