Stiri si evenimente

Utile pentru beneficiari

Instructiuni de plata beneficiari. Documentul poate fi descarcat aici.

Ghid functionare business. Documentul poate fi descarcat aici.

Ordonanta guvernului Nr. 99/2000. Documentul poate fi descarcat aici.

__________________________________________________________________________

Notă de informare privind sprijinul acordat prin intermediul instrumentului financiar finantat din PNDR beneficiarilor LEADER. Documentul poate fi descarcat aici.

___________________________________________________________________________
 

Anunt! Joi, 16 mai 2019, ASOCIATIA GAL NAPARIS nu va avea program cu publicul intrucat angajatii asociatiei vor participa la Seminarul „Rolul GAL-urilor in dezvoltarea Formelor Asociative din Agricultura”, organizata de FNGAL Romania – Regiunea Sud Muntenia, in cadrul Targului AGRIPLANTA – ROMAGROTEC, Localitatea Fundulea, Judetul Calarasi. Va multumim pentru intelegere!

___________________________________________________________________________

ASOCIATIA GAL NAPARIS a publicat, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului aferent Masurii M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar în teritoriul GAL Naparis”, Sesiunea 1/2019.
Pentru descarcarea ghidului, accesati www.naparisgal.ro, sectiunea MASURI/Masura M3/2A.
___________________________________________________________________________

NOTA DE INFORMARE AFIR – 06.02.2019

AFIR aduce clarificări referitoare la modalitatea de actualizare a contractelor de achiziție publică de lucrări în derulare și la procedurile de atribuire în desfășurare, aferente contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile publice, în contextul modificărilor privind salariul minim din domeniul construcțiilor, prevăzute în OUG nr. 114/2018.

„Modificările legislative prevăzute în OUG nr. 114/2018 simplifică procedurile de achiziție, aduc noutăți cu privire la controlul ex-ante, dar impun și actualizarea contractelor de achiziție publică pentru beneficiarii noștri publici, acolo unde este cazul. Aș vrea să precizez că actualizarea prețului contractului se poate aplica doar atunci când reprezintă o modificare nesubstanțială, respectiv atunci când nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi condus la acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras şi alți participanți la procedura de atribuire și când nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică în favoarea contractantului. De asemenea, costurile suplimentare generate prin actualizarea prețului contractului, se pot deconta de către AFIR, până la limita valorii pentru actualizare prevăzută în bugetul indicativ al proiectului.”, a explicat Adrian CHESNOIU, Directorul general al AFIR.

Astfel, actualizarea contractelor de achiziție publică de lucrări se face în baza prevederilor art. 221, lit. (e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale art. 164, alin. (4) din HG nr. 395/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și ale Instrucțiunii ANAP nr. 2/21.12.2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.

Precizăm că actualizarea prețului contractului se aplică doar contractelor de achiziție încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, conform art. 236, alin. (3) din aceasta. Pentru contractele încheiate ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire inițiate în baza OUG nr. 34/2006, se vor avea în vedere prevederile Capitolului IV din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018.

În cazul procedurilor de atribuire aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 114/2018, se va avea în vedere art. 6, alin (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 conform căruia „prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de atribuire” și art. 6, alin. (2) care prevede că „actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată odată cu semnarea contractului, dacă este cazul”.
___________________________________________________________________________

Anunt important! Conform Capitolului IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a ASOCIATIEI GAL NAPARIS, contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile calendaristice de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar.

Pentru Raportul de Selectie intermediar aferent aferent Masurii M4/2B „Agricultura noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL NAPARIS”, Sesiunea 1/2018 (10.07.2018-23.08.2018), perioada de depunere a contestatiilor este sus-mentionata.

In ziua de 27 decembrie 2018, ASOCIATIA GAL NAPARIS va avea program cu publicul.

___________________________________________________________________________

Managementul implementării proiectelor finanțate de Asociatia GAL NAPARIS, 07.11.2018-11.11.2018


___________________________________________________________________________

Nota de informare privind termenul de contractare a proiectelor din cadrul masurilor forfetare
___________________________________________________________________________

ASOCIATIA GAL NAPARIS reaminteste lansarea apelurilor de selectie pentru masurile:

1. M4/2B "Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL Naparis", Sesiunea 1/2018
Data lansarii apelului de selectie: 10.07.2018
Data limita de depunere a proiectelor: 17.08.2018

2. M9/6B "Integrarea minorităților, prevenirea segregării și excluziunii sociale în teritoriul GAL NAPARIS", Sesiunea 1/2018
Data lansarii apelului de selectie: 21.05.2018
Data limita de depunere a proiectelor: 14.09.2018
___________________________________________________________________________

ASOCIATIA GAL NAPARIS reaminteste lansarea apelurilor de selectie pentru masurile:

M7/6B - „Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru innoirea satului”;

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, Nr. 16, Județul Ialomița pana vineri, 29 iunie 2018, orele 16.30.

Va multumim!

___________________________________________________________________________

Comisia de Solutionare a Contestatiilor - ASOCIATIA GAL NAPARIS, 21.06.2018


___________________________________________________________________________

Consiliul Director al ASOCIATIEI GAL NAPARIS, 21.06.2018


___________________________________________________________________________

Nota de informare privind necesitatea Grupurilor de Actiune Locala de a notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
In conformitate cu art. 32 din Statutul Asociatiei GAL NAPARIS, Presedintele Consiliului Director, Dumitrescu Raluca Giorgiana, convoaca Comitetul de Selectie a Proiectelor, luni, 30.10.2017, ora 11:00, la sediul ASOCIATIEI GAL NAPARIS din Comuna Manasia, Calea Bucuresti, Nr. 16, judetul Ialomita, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de selectie final pentru Masura M5/6A “Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL NAPARIS”;
2. Informarea Consiliului Director cu privire la sesiunea 1/2017 pentru Masura M4/2B “Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL NAPARIS”;
3. Altele.

Descarca mai jos convocatorul si ordinea de zi:
Convocator
Ordine de zi
___________________________________________________________________________

Nota de informare a Grupurilor de Actiune Locala privind documentele emise de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Garda Nationala de Mediu pentru proiectele finantate prin PNDR 2014-2020
___________________________________________________________________________

IMPORTANT!!!

Nota de clarificari privind selectia la nivelul GAL a proiectelor depuse in cadrul Sub-Masurii 19.2 - "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"

Clarificari privind implementarea Sub-Masurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala„
___________________________________________________________________________

Intalnire de lucru avand ca tematica clarificarea anumitor aspecte privind definitivarea ghidului solicitantului Conditii Specifice aferent obiectivului specific POCU 5.2.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - DGDR-AM PNDR

28.08.2017, Bucuresti


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Barcanesti, 24.08.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Barbulesti, 17.08.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Axintele, 26.07.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Gradistea, 19.07.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Armasesti, 12.07.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Armasesti, 05.07.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Garbovi, 28.06.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Movilita, 21.06.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Ion Roata, 14.06.2017


___________________________________________________________________________

Asociația GAL NAPARIS angajeaza personal pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER, 2014 -2020.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de inscriere este 20 Iunie 2017, ora 18:00.

Posturi disponibile:

– evaluator proiecte - 1 post.

Detalii despre cerintele si responsabilitățile fiecarui post gasiti in anuntul ce poate fi descarcat aici.

Nota! Pentru inscrierea candidaturii, fiecare candidat va prezenta, alaturi de documentele solicitate in anuntul de angajare, certificat medical eliberat de medicul de familie.
___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Radulesti, 25.05.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Dridu, 25.05.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Adancata, 24.05.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Moldoveni, 24.05.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Rosiori, 17.05.2017


___________________________________________________________________________

Consiliul Director al Asociatiei GAL NAPARIS, Manasia, 16.05.2017


___________________________________________________________________________

Rolul GAL-urilor în lanțul valoric - de la producția primară la politici publice - AGRARIA 2017 - Prezentare platforma on-line MALL-ul Taranesc.
Descarcati prezentarea aici.

___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Cosereni, 27.03.2017


___________________________________________________________________________

Incepand de luni, 27 martie 2017, sediul administrativ al ASOCIATIEI GAL NAPARIS va fi in Comuna Manasia, Calea Bucuresti, Nr. 16, Judetul Ialomita. Programul de lucru cu publicul ramane acelasi. Detalii pe www.naparisgal.ro .

___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Fierbinti-Targ, 23.03.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Sinesti, 23.03.2017


___________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala NAPARIS. Intalnire publica Valea Macrisului, 22.03.2017


___________________________________________________________________________

Actiune de animare, Boranesti, 20.03.2017


___________________________________________________________________________

Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală - Ziua 2, Activitatea: Instruirea personalului GAL


___________________________________________________________________________

  Adunarea Generala  a Asociatiei GAL NAPARIS, Dragoesti, 09.03.2017


___________________________________________________________________________

In conformitate cu art. 21 din Statutul Asociatiei  GAL NAPARIS, Presedintele Consiliului Director, Dumitrescu Raluca Giorgiana, convoaca sedinta ordinara a Adunarii Generale sus-mentionate joi,  09.03.2017, ora 11:00, la Caminul Cultural Dragoesti, Comuna Dragoesti, judetul Ialomita  (partener GAL NAPARIS).

___________________________________________________________________________

   Consiliul Director al Asociatiei GAL NAPARIS, Rosiori, 01.03.2017


___________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.25 din Statutul Asociatiei GAL Naparis, se convoaca Consiliul Director miercuri, 01.03.2017, ora 11:00, la sediul primariei din Comuna Rosiori, Judetul Ialomita.

___________________________________________________________________________

Actiune de animare, Dragoesti, 23.02.2017


___________________________________________________________________________

Actiune de animare, Maia, 23.02.2017


___________________________________________________________________________

Actiune de animare, Manasia, 16.02.2017


___________________________________________________________________________

Potentiali beneficiari in vizita la GAL Naparis


___________________________________________________________________________

Adunarea Generala a Asociatiei GAL Naparis, 27.01.2017, Movilita


___________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.21 din Statutul Asociatiei GAL Naparis, Presedintele Consiliului Director convoaca sedinta ordinara a Adunarii Generale a Asociatiei sus-mentionate vineri, 27.01.2017, ora 11:00, in Comuna Movilita, Judetul Ialomita (partener GAL Naparis), sala de conferinta - Restaurant La Teo.

Descarca convocatorul aici.

___________________________________________________________________________

Consiliul Director al Asociatiei GAL Naparis, 19.01.2017, Oras Fierbinti-Targ


___________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.25 din Statutul Asociatiei GAL Naparis, se convoaca Consiliul Director joi, 19.01.2017, ora 17:00, la sediul primariei din Orasul Fierbinti-Targ, Strada Calea Bucuresti, Nr. 18, Judetul Ialomita.

Descarca convocatorul aici.

___________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.25 din Statutul Asociatiei GAL Naparis, se convoaca Consiliul Director luni, 16.01.2017, ora 10:30, la sediul Asociatiei.

Descarca convocatorul aici.

___________________________________________________________________________

Colegiul Administrației Publice Locale,30.06.2016, Urziceni


___________________________________________________________________________

Constituire Parteneriat GAL NAPARIS, 22.04.2015, Movilita


___________________________________________________________________________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *